Ch

Ch

Category: Pinschers Breed: DobermannNem: litterDog's birth: 08-08-2019Price: 1.00 €
Mopsz

Mopsz

Category: Pinschers Breed: MopszNem: maleDog's birth: 2018.09.22Price: 650.00 €